Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Scanseri Oy
Osoite: Itälahdenkatu 20 A
Y-tunnus: 0113833-5
E-mail: scanseri@scanseri.fi

Rekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa
ADE Oy, Hämeen valtatie 144, 20540 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Niko Kahila
Puhelin: 0440233023
E-mail: niko.kahila@scanseri.fi

3. Rekisterin nimi

Painotalo.fi:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja voidaan käyttää asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteiden hoitoon, markkinointitarkoituksiin sekä toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun asiakassuhteen ylläpidon vuoksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja kuten:

 • nimi
 • laskutus- ja toimitusosoitteet
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • tilaushistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaat antavat tietonsa rekisteröitymisen tai tilauksen teon yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille pyytämättä tähän etukäteen suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Tietoverkko ja laitteisto, joilla rekisteri sijaitsee on suojattu. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää oikeuksia järjestelmään.

10. Rekisterissä olevien henkilöiden oikeudet

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus:

 • tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
 • oikaista omia tietojaan
 • rajoittaa tietojen käsittelyä (esim. markkinointikielto)
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Näissä asioissa ota yhteyttä rekisterinpitäjään, yhteystiedot kohdassa 2.